ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +663 8393 298

บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสบการณ์ติดตั้งเครื่องทำความเย็นมากกว่า 15 ปี
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
บริการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม

 

บริการของเรา
ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบสุขาภิบาล
รับทำงานในที่อับอากาศ รับเหมางานระบบโรงงาน

ผู้เชี่ยวชาญงานระบบต่างๆ และทีมงานคุณภาพ
ให้บริการการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม
ยินดีให้คำปรึกษา ด้วยทีมวิศวกรคุณภาพ

สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ชื่อเสียงในการบริการเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมทั่วไป บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบในโรงงานอุตสาหกรรม งานปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งระบบสุขาภิบาล งานทาสีพื้นโรงงาน งานดับเพลิง งานปรับอากาศและระบายอากาศ ติดตั้งระบบท่อน้ำ ให้บริการในเรื่องการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เน้นความปลอดภัยตลอดการทำงาน เป็นสำคัญสุด

สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ขอบเขตการบริการ

• งานปรับอากาศและระบายอากาศ
• ติดตั้งเครื่องทำความเย็น
• งานอัดอากาศในกระบวนการผลิต
• ติดตั้งระบบสุขาภิบาล
• ติดตั้งระบบดับเพลิง
• ติดตั้งปั๊มในระบบต่างๆ
• ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

• หอผึ่งลมเย็น
• ติดตั้งอุปกรณ์และท่อไอน้ำ
• ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร
• งานทาสีพื้นโรงงาน
• รับทำงานในที่อับอากาศ
• รับเหมาก่อสร้างโรงงานงาน

บทความ