ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +663 8393 298

การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานให้ได้มาตรฐาน

หลักการทำงานของไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานที่ดี

 

ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนล้วนต้องการไฟฟ้าในการใช้งาน แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักการส่งจ่ายไฟนั้นแตกต่างกันออกไป ยิ่งสถานที่ใหญ่ขึ้น การทำงานมากขึ้น ความซับซ้อนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าก็มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน เนื่องด้วยการใช้งานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่มากกว่า แรงดันไฟฟ้าที่มากกว่า และต้องมีระบบจัดการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานทำงานได้ตลอด หรือบางโรงงานที่ต้องการการทำงานของไฟฟ้าตลอดทั้งวันทั้งคืน การจัดการไฟฟ้าที่ดีจะสร้างความปลอดภัยแก่ผู้คนที่ทำงานและสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา 

 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

 

ภาพรวมของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานมีดังนี้ 

พลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าโรงงานถูกส่งผ่านเสาไฟฟ้า เมื่อถึงสถานีที่ต้องจ่ายพลังงานเข้าเพื่อที่จะใช้งาน กระแสไฟฟ้าจะผ่าน Transformers เพื่อปรับพลังงานไฟฟ้าให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงงานต่ำ ให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าโรงงาน หลังจากนั้นไฟฟ้าจะถูกส่งต่อเข้าตู้ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า MDB หรือ (Main Distribution Board)  มีหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้า,ป้องกันระบบไฟฟ้า,แสดงการทำงานของไฟฟ้า และเป็นไฟฟ้าสำรองเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง ลำดับต่อมาไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังตู้ Distribution board ที่ควบคุมไฟฟ้าโรงงานในแต่ละพื้นที่ และยังทำหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับแอร์โรงงาน HVAC และ Load Center ให้กระจายไฟฟ้าไปยังส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ของระบบโรงงานต่อไป 

ทั้งนี้การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกแบบได้ ว่าโรงงานแต่ละโรงงานควรมีตู้ MDB กี่ตู้อย่างไร การติดตั้งอุปกรณ์ของแต่ละสถานที่นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะการใช้งานของโรงงาน  

 

บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานระบบโรงงานอย่างครอบคลุม ด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรรมคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ ให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เราเชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ติดตั้งระบบสุขาภิบาล รับทำงานในที่อับอากาศ รับเหมางานระบบโรงงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี 

 

สนใจติดต่อ
บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com

siamsandne.brandexdirectory.com