ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +663 8393 298


บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

       เรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ชื่อเสียงในการบริการเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมทั่วไป บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบในโรงงานอุตสาหกรรมงานปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร งานก่อสร้าง ไฟฟ้าฟ้าโรงงาน บริการงานปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล งานทาสีพื้นโรงงาน งานดับเพลิง งานปรับอากาศ ระบายอากาศ รับออกแบบติดตั้งระบบท่อน้ำ ให้บริการในเรื่องการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เน้นความปลอดภัยตลอดการทำงาน เป็นสำคัญสุด 
 

โดยมีขอบเขตการบริการงาน ดังต่อไปนี้

 

   • งานปรับอากาศ และ ระบายอากาศ
   • ติดตั้งเครื่องทำความเย็น
   • งานอัดอากาศในกระบวนการผลิต
   • ระบบสุขาภิบาล
   • ระบบดับเพลิง
   • ติดตั้งปั๊มในระบบต่างๆ
   • ไฟฟ้าโรงงาน
   • ระบบสุขาภิบาล
   • หอผึ่งลมเย็น
   • ติดตั้งอุปกรณ์และท่อไอน้ำ
   • งานย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน   
   • อุตสาหกรรม
   • งานทาสีพื้นโรงงาน
   • งานในที่อับอากาศ
   • งานก่อสร้าง